Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Salon Sax Oy
Y-tunnus: 1947455-6

Osoite:
Sibeliuksenkatu 9, 04400 Järvenpää
Puhelin: 040-1839999
Sähköposti: virve.kokko@salonsax.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Virve Kokko

Rekisterin nimi
Salon Sax -asiakasrekisteri

Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen; esimerkiksi palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi asiakastietoja käsitellään Salon Saxin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot; etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli ja kieli. Asiakkuuteen liittyvät tiedot; asiakkuuden alkamispäivämäärä, osto- ja asiointitiedot ja ostokertymätiedot. Asiakkuuden hoitamisessa tarpeelliset tiedot; yhteydenpito asiakkaaseen ja markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot. Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus, Salon Saxin kassajärjestelmästä kertyvät osto- ja asiointitiedot. Yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä saatavat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen poistaminen
Rekisterin pitäjä voi poistaa tietoja asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on Salon Sax -asiakasrekisterissä. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä. joka asiakkaan tulee toimittaa rekisteriä hoitavalle henkilölle (Virve Kokko) joko postitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite.

Jos asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien asiointeja ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

Nettiajanvaraus

Hinnasto

Henkilökunta

Facebook

Instagram